Fietsmeting

BODY SCANNING CRM

Bij Fietsen Saman wordt veel belang gehecht aan een perfect afgestelde fiets. Voorafgaande aan elke nieuwe aanschaf wordt U bij ons onderworpen aan een grondige meting. Of uw voorkeur nu uitgaat naar een nieuwe stadsfiets, E-bike, MTB of volbloed racer,  iedereen heeft baat bij een correcte houding. Uitgaande van de genomen maten en rekenig houdend met uw persoonlijke wensen geeft het gepattenteerde Body Scanning CRM systeem de ideale fiets blauwdruk. Wij passen uw fiets aan aan U en niet omgekeerd. 
Body Scanning CRM Bike, ontstaan uit een samenwerking tussen orthopeden, fysiotherapeuten, fietsers en ingenieuren, is een verkoopadviesmeetsysteem waarmee U zonder te worden aangeraakt opgemeten wordt. Aansluitend volgt een advies om uw optimale ergonomische zitpositie op de fiets te bepalen en ook de bijbehorende perfecte frame-geometrie te berekenen.

 
WAT EN HOE WoRDT ER GEMETEN EN INGESTELD?
 

Omdat de juiste fietsinstelling afhankelijk is van zowel uw biometrische gegevens als ook uw gewenste zithouding, raden wij U aan uw fiets altijd door uw vakhandelaar in te laten stellen. Een juiste fietsinstelling verbetert de krachtoverdracht en vermindert de risico´s voor uw gezondheid. Daarnaast verhoogt het uw fietsplezier!


ZADELHOOGTE

De zadelhoogte wordt altijd als eerste punt ingesteld. Gemeten wordt de zadelhoogte vanaf het hart van de trapas tot aan de bovenkant van het zadel (in het midden). Bij ergonomische stapzadels, bijv. van SQ Lab, wordt tot boven op het verhoogde zitgedeelte gemeten. De zadelhoogte wordt met het Bike Adjustment Device gecontroleerd.

ZADELTERUGSTAND

De zadelpositie (zadelterugstand) is bepalend voor het goede gevoel van krachtoverdracht op de crank tijdens het fietsen. De hoek moet optimaal zijn voor de gehele crankbeweging (360 graden). De zadelpositie wordt met het Bike Adjustment Device gecontroleerd.


AFSTAND TUSSEN ZADEL EN STUUR

De afstand tussen het zadel en het stuur is afhankelijk van de lengte van uw bovenlichaam en de gekozen zitpositie. Deze maat wordt gemeten tussen de zadelneus tot het contactpunt op het stuur. Bij rechte sturen, zoals bij de racefiets of de ATB/MTB, wordt gemeten tot het hart van het stuur. Deze afstand bepaalt veelal de lengte van uw frame. De afstand tussen het zadel en het stuur wordt met het Bike Adjustment Device gecontroleerd of via de bovenbuiscalculator omgerekend naar uw passende frame-geometrie.


STUURNIVEAU

Het stuurniveau geeft het verschil aan tussen de stuurhoogte en de zadelhoogte. Bij deze instelling geldt een relatief grote tolerantie, omdat er 3 basiszithoudingen geselecteerd kunnen worden. Er zijn echter natuurlijk veel meer mogelijheden. De drie zithoudingen zijn wel afhankelijk van de gekozen fietscategorie. Het stuurniveau wordt met het Bike Adjustment Device gecontroleerd.


FRAMEHOOGTE

De framehoogte van een fiets is niet de belangrijkste maat van een fiets. Allereerst zijn de drie contactpunten tussen U en de fiets van belang voor de ergonomie en uw comfort. De framehoogte (meestal gemeten van het hart van de trapas tot het midden van de bovenbuis) was voorheen, toen er nog diamantframes waren met horizontale bovenbuis, een goede indicator voor de verdere framematen. Tegenwoordig zijn sloping bovenbuizen en geveerde zadelpennen heel normaal en is de bovenbuislengte belangrijker als de framehoogte. Uw Body Scanning CRM vakhandelaar kan u hierover verder informeren.


CRANKLENGTE

Een langere crank betekent in principe meer torsiekracht dat overgedragen kan worden op de trapas. De stap tussen 175 mm naar 177,5 mm betekent een stijging van de torsie van ca. 1,5 %. Het is echter niet zo dat hoe langer de crank hoe effectiever de rijder is. De motorische mogelijkheden en de beenlengte van de rijder hebben ook invloed. Bij de mountainbike is daarnaast nog de afstand tussen pedaal en de grond van belang. In deze categorie geldt een standaard van max. 175 mm. De standaard-cranklengte bij hybride- en stadfietsen is 170 mm, omdat hier het comfort belangrijker is dan torsie. Bij professionele wielrenners gelden speciale maten.

ZITPOSITIE

Ergonomie is voor iedere fietser verschillend. Vergelijk bijv. de ergonomie van een stadsfiets gericht op comfort, een goed overzicht in het verkeer en snel op- en afstappen bij verkeerslichten, met de ergonomie van een wielrenner die gericht is op effectiviteit, hoge trapfrequentie en optimale krachtoverdracht. Body Scanning CRM definieert de zitposities per fietscategorie.

 

FIETSZADEL & ERGONOMIE

 

Een zadel moet, net als schoenen, gewoon passen!

Omdat ieder mens zich individueel onderscheid, is een goed systeem nodig om bijvoorbeeld de afstand tussen de zitbotjes te meten, de stand van de rug te bepalen, of een indicatie van actuele problemen op te vragen. Body Scanning CRM adviseert met het Popometer zadelmeetsysteem het juiste ergonomische fietszadel. Wij adviseren SQ-lab.


ANATOMIE EN GEBRUIK

Niet alleen de afstand tussen de zitbotjes is voor de juiste maat van een fietszadel bepalend. Ook de stand van de rug, de zitpositie, en het fietstype is van belang.


DRUKVERDELING OP HET ZADEL

Bij het zitten op een fietszadel ontstaan er verschillende drukpunten. Zowel rond de zitbotjes als ook richting de schaambeenboog. Afhankelijk van de zitpositie, verandert ook de stand van het bekken en moet ook de zadelvorm aan die verandering aangepast worden om de druk zo goed mogelijk op te vangen en te verdelen.


SPIERAANBINDING ROND DE ZITBOTJES

De complexe contructie van het menselijk bekken wordt samengehouden door verschillende spieren. De spieraanknopingspunten zitten bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van de zitbotjes. Is het zadel te zacht, vervormt het zadel en daardoor zakt het bekken door en langs de vulling. De spieraanknopingspunten komen hierdoor onder druk te staan bij iedere beweging en dat kan zeer pijnlijk zijn. Vooral voor mensen die veel fietsen is een zadel dat te zacht is zeker geen goede keus!

ERGONOMISCHE ZADELS VERHINDEREN WEEFSELCOMPRESSIE

Fietszadels met een klassieke gebolde vorm comprimeren het weefsel dat tussen de zitbotjes zit (kruis). Deze compressie is niet alleen voelbaar, deze is ook goed zichtbaar bij drukmetingen. Een ergonomische zadelvorm vermindert deze overigens goed vermeidbare compressie in het kruis.


VERSCHIL TUSSEN MAN EN VROUW

De afbeelding hiernaast laat twee bekkens zien, links de mannelijke en rechts de vrouwelijke. Door de lagere hoek van de schaambeenboog van het vrouwelijke bekken raakt deze bij dezelfde zithoek de zadelneus eerder als het mannelijke schaambeenboog. Als logisch gevolg willen vrouwen vaker wat meer rechtop zittten. Body Scanning CRM Bike houdt uiteraard rekening met deze voorkeur. Het alom gehoorde vooroordeel dat vrouwen langere benen en een korter bovenlijf hebben, en daardoor de damesfietsen een kortere bovenbuislengte etc. kunnen wij na millioenen metingen naar het land der fabelen verwijzen. De vrouw wil minder diep (dus korter) op de fiets zitten vanwege de lagerliggende schaambeenboog en dus niet vanwege de lengte van het bovenlijf. Speciale damesframes hebben dus alleen een toegevoegde waarde hebben wanneer deze aangepast zijn aan deze schaambeenboogpositie.

DRUKMETING OP EEN FIETSZADEL

 

In de eerste afbeelding is te zien hoe het weefsel in het kruis gecomprimeerd wordt door de druk. Rood betekent zeer hoge druk, blauw een zeer geringe druk.

Vervolgens een afbeelding met de drukmeting van een zadel met een gat in het midden. Aangezien druk berekend wordt door gewicht per eenheid is het duidelijk dat de druk aan de zijkanten van het gat extreem hoog wordt. De derde afbeelding toont een stap-zadel van SQ-lab.

De rode, hoge drukpunten, bevinden zich enkel onder de zitbotjes. Op het gevoelige weefsel in het kruis dus geringe druk en daardoor duidelijk minder gevoelloosheid.